Privacyregeling (AVG)

In gevolge de recent door de Overheid uitgegeven Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft het bestuur van het Tumani Tenda Development Fund de onderstaande mededeling gedaan aan alle relaties van het TTDF.

Geachte relatie,
In het verleden heeft de Stichting Tumani Development Fund te Bilthoven (TTDF) uw adresgegevens in haar gegevensbestand opgenomen ten einde u op de hoogte te kunnen houden van nieuws TTDF betreffende.

De nu van kracht zijnde Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG) geeft u het recht om uw persoonsgegevens in ons bestand in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen.of het gebruik ervan te wijzigen. Daarnaast heeft u het recht op inzage en overdracht van uw gegevens. .Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemd adres te sturen.

U kunt daarvoor een verzoek sturen naar info@tumanitenda.nl. Wij zullen uw verzoek dan uitvoeren en u daarvan bericht geven.

Stemt u met het huidige gebruik dat wij van uw gegevens maken (verzending van nieuws aangaande TTDF) dan hoeft u niets te doen.

TTDF zal zoals altijd zorgvuldig blijven omgaan met uw gegevens en deze uitsluitend gebruiken om u op de hoogte te houden van nieuws betreffende TTDF.

Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben genformeerd.

Met vriedelijke groet,

namens het bestuur van de Stichting Tumani Tenda Development Fund,

K. Kimstra,

Secretaris

Share