Informatiebijeenkomst 23-12-2018

De jaarlijkse Informatiebijeenkomst voor donateurs en andere belangstellenden in het werk van het
TTDF zal worden gehouden op zondag 23 december aanstaande in de Zuiderkapel te Bilthoven,
Boslaan 3, 3722 BA. Aanvang 14.30. Dit is dezelfde locatie waar op 1 september 2017 de vorige
informatiebijeenkomst werd gehouden.
Aan de hand van lichtbeelden over Tumani Tenda zal een kort overzicht worden gegeven van de
ontwikkelingen daar sinds de stichting van ons Fonds in 2001.
Henriette Brümmer zal daar vertellen over de voortgang van de ontwikkelingen in Gambia en in het
bijzonder over de rol van ons Fonds daarbij, nu en in het komende jaar.
Een verslag van de vorige informatiebijeenkomst staat in TB 37 van 14 september 2017.

Share