Herbouw Kleuterschool Faraba Sutu

Projectnummer: NCDO projectnummer 216505K.
De doelen van dit project waren:
(1) herbouw van de door storm verwoeste kleuterschool te Faraba Sutu (feederschool voor de streekschool in Tumani Tenda),
(2) het aanbrengen van een stromendwater-systeem bij de school in Tumani Tenda.
Dit projectdeel (2) is later toegevoegd, toen de giftenstroom voor het oorspronkelijke project (herbouw van de kleuterschool te Faraba Sutu) boven verwachting goed liep. Voort deze aanvulling aan het project is extra subsidie aan WG gevraagd en verkregen.
Beide doelen zijn nagenoeg binnen budget gerealiseerd, zij het dat enige interne budgetverschuiving heeft plaats gevonden: via de bevriende stichting The Gambian Children First te Amstelveen werden van de Pijlstaartschool te Vinkeveen gratis ca 150 stuks uitstekende en robuuste schoolmeubelen verkregen. Een deel van het voor meubelen gebudgetteerde bedrag is besteed aan de transportkosten ad € 1.875,00 per 20 voets container van Nederland naar Gambia. Enkele van deze meubelen pasten echter beter in de lagere school van TumaniTenda en zijn daar geplaatst. Aanvullend zijn voor de kleuterschool van Faraba Sutu enkele meubelen lokaal aangeschaft.
Ook bij dit project is weer gebleken, dat de permanente aanwezigheid van een met land en volk bekende Nederlandse projectleider van bijna onvervangbare waarde is voor het welslagen van het project.

Share