Giften

U kunt op 2 manieren op een fiscaal gunstige manier aan onze Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) een gift doen:

1. Via een gewone gift:
Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. U mag alleen het deel aftrekken voor zover het meer is dan dit drempelbedrag. Tevens mag u niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.

2. Via een periodieke gift:
Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met Tumani Tenda. Deze laatste overeenkomst kunt u kostenloos downloaden van de site van de Belastingdienst via deze link.

Uw gift is een periodieke gift als:
* u de gift hebt laten vastleggen (via notaris of door middel van het formulier van de Belastingdienst )
* u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI
* u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt
* de ANBI u geen tegenprestatie levert voor de gift
Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. De overeenkomst stopt automatisch bij overlijden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van ons Fonds.

Laatst bijgewerkt: 2020-11-14 15:20:15

Share