Bouw van bibliotheek voor Tumani Tenda Lower Basic School

Project nummer: WG P2009.0362, NCDO 219567K
Periode: Februari tot december 2010
In record tempo is het bibliotheek gebouw gebouwd. De schoolkinderen klusten mee aan hun eigen bibliotheek. Aangezien extra geld was binnengekomen bij Wilde Ganzen was het mogelijk linoleum op de vloer te leggen en elektriciteit aan te leggen waardoor ‘s avonds licht kan branden in de bibliotheek. De docenten maken hier gretig gebruik van voor hun lesvoorbereiding.
Grote tafels en losse stoelen zijn verschaft voor de bibliotheek. Stalen kasten zijn lokaal gelast aangezien dit sterker is dan de geimporteerde kasten waar de sloten het van begeven.
Een aantal nieuwe bibliotheekboeken alsook schriften voor de lagere school zijn aangeschaft om de leskwaliteit te verbeteren. Ook worden binnenkort extra boeken van Biblionef verwacht.
Hoewel midden in de grote vakantie, kwamen alle docenten van lagere en kleuterschool opdagen voor een training in het gebruik van de bibliotheek alsook het gebruik van boeken in de les. Er is afgesproken dat er regelmatig zal worden voorgelezen in de klas wat erg goed is voor de engelse taalontwikkeling van de kinderen. De training werd gegeven door een Montessori docente waar al vaker contact mee is geweest. In totaal deden 15 docenten mee.
Gedurende het grootste deel van het schooljaar hebben de leerlingen van de lagere school deelgenomen aan begeleide huiswerk klassen. De docenten kregen hiervoor een kleine maandelijkse vergoeding.
Alle geplande resultaten zijn volledig bereikt:
– Een aparte bibliotheekgebouw met goed meubilair en boekenkasten.
– De boeken zijn gesorteerd en geregistreerd.
– 230 kinderen maken gebruik van de bibliotheek.
– 11 Decenten getraind in het gebruik van boeken in de les.
– 136 kinderen kregen naschoolse studiebegeleiding (2e tot 6e klas).

Share